Vad är Qi Booster Experience?

Träning som väcker livskraften

Qi Booster Experience stärker din livskraft och medvetenhet, samt främjar personlig utveckling och hälsa.  Du kommer i kontakt med kroppens inneboende intelligens.

Även ett enda tillfälle av Qi Booster Experience ger upplevelse av återhämtning, balans, glädje, ökad medvetenhet och fokus. Med regelbunden träning kan du bli en bättre version av dig själv och nå större insikt om vem du egentligen är.

Qi Booster Experience ”boostar” din kropp med viktiga endorfiner och balanserar nivåerna av serotonin och melatonin – viktiga för psykiskt balans. Kroppens antistresshormoner kommer igång.

Qi Booster Experience består av: 

Qi Booster Experience är att vid ett och samma kurstillfälle få en upplevelse av den gemensamma essensen, qi som den tar sig uttryck i Do-in, i ShengZhen Meditation och i Västafrikansk dans. Alla med sitt unika uttryck för qi, för livskraften. Hur väl varje i sig kompletta system bär på näring och inspiration in till förståelsen av de övriga uttrycken. T ex blir dansen en än djupare upplevelse när den berikats av den medvetna närvaron  i meditationen.

En kurs i QiBooster Experience kan kombineras och skräddarsys utifrån era önskemål.

Do-in: Självmassage som stimulerar och balanserar kroppens meridianflöde.

Sheng Zhen Meditation: Djupgående, mjuka, kraftfulla och meditativa rörelser som praktiseras både stående och sittande. Stimulerar kroppens självläkning och välbefinnande.

Västafrikansk dans: Genom dansens organiska rörelser arbetar vi igenom kroppen på ett skönt sätt. Med medvetet fokus på den inneboende glädjen i rörelsen och i kroppen, balanseras och harmoniseras även hjärnan.

Sittande Meditation: Guidad sittande meditation. Medveten närvaro i nuet.

Qi Booster Experience är skapat av AnnaLena Tell Eriksson som har många års erfarenhet av Do-in, Sheng Zhen Meditation, Västafrikansk dans och Meditation.

Kursen kan skräddarsys.

Aktuella kurser/workshops