Vad är Qi Booster Experience?

Qi Booster Experience stärker din livskraft och medvetenhet, samt främjar personlig utveckling och hälsa.  Du kommer i kontakt med kroppens inneboende intelligens.

En Qi Booster Experience består av en kombination av Do-in, ShengZhen Meditation och Västafrikansk dans. Kombinationen av de olika delarna skapar en ny totalupplevelse. T ex blir dansen en djupare upplevelse när man mediterat innan.

En kurs i QiBooster Experience kan kombineras och skräddarsys utifrån olika tyngdpunkt och önskemål. 

Konceptet QiBooster Experience är framtaget av AnnaLena Tell efter 40 års arbete med och utforskande av dessa uttryck för livskraften.